O NÁS

Naša firma Cestná motorová doprava bola založená v roku 1994, venuje sa vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej doprave. Prepravujeme sypké materiály a obilniny. Transport realizujeme prostredníctvom vyklapacích návesov. Ponúkame na predaj za najnižšie ceny štrkopiesky, drvené kamenivo, ornicu aj s dopravou. Poskytujeme aj rôzne agroslužby. V roku 2009 sme založili farmu, na ktorej chováme maďarský stepný dobytok, vodné byvoly a kone. Ponúkame na predaj na ďalší chov stepný dobytok a byvolov (býkov, kravy, jalovice a teliatka).

Generic placeholder image